• Broněk Pavelka
 • Střechy

Plechová střecha aneb aby nám nepršelo na hlavu

Pokud stavíme nebo rekonstruujeme, je několik základních prvků stavby, které je nutné před začátkem jakékoliv práce zkontrolovat. Mezi tyto části patří nosné zdi, výplně otvorů a střecha, včetně vazníků, kroků a krytiny. Tento článek bude zejména o posledním zmíněném, tedy plechových střechách nebo střechách s taškovou krytinou a jejich druzích, se kterými se v našich podmínkách nejčastěji setkáváme.

střecha

Jelikož se jedná a velmi důležitou část stavby, která chrání prostor pod sebou před povětrnostními vlivy (deštěm, sněhem, větrem, slunečním zářením…), řídí se její návrh normou ČSN 731901. Norma hovoří, že se jedná o stavební konstrukci nad chráněným (vnitřním) prostředím, vystavená přímému působení atmosférických vlivů, podílející se na zabezpečení požadovaného stavu prostředí v objektu.

 Další funkcí střechy je odvádět dešťovou vodu a bránit jejímu nahromadění. Toto nahromadění vody by mohlo později způsobit zatékání do stavby a způsobit její poškození nebo ji poškodit růstem plísní.

 Skladba střechy

 1. Střešní (nosná) konstrukce
 2. Střesní krytina

Dělení střech podle sklonu

 • Plochá střecha-sklon střešních rovin 0-5°
 • Šikmá střecha-sklon střechy do 45°
 • Strmá střecha-sklon střechy nad 45°

Druhy šikmých střech

Sedlová střecha

Dalo by se říct, co dům, to sedlová střecha! Jedná se o nejběžnější typ střechy používaný v ČR. Používá se u rodinných domů. Konstrukce:

 • 2x střešní rovina s přímočarým hřebenem,
 • 2x okapními hrana,
 • 2x štítová hrana.

Valbová střecha

Tento typ střechy je druhým nejčastěji používaným typem střech u rodinných domů. Pokud porovnáme první zmíněnou, tedy sedlovou střechu, ta se od valbová liší tím, že má na obou koncích místo štítů šikmé střešní roviny čili valby. 

Polovalbová střecha

Od valbové střechy se liší tím, že mají okap umístěný výše než je okap u střechy sedlové. Na stranách polovaleb má podkroví zděné štíty nebo se také používají dřevěné lomenice.

Pultová střecha

Tento typ střechy se stává modernějším, a to z toho důvodu, že je vhodná pro umístění solárních článků. Střecha je typická pro přístavky a v ekologické architektuře. Konstrukce:

 • 1x střešní rovina s pultovou a okapní hranou,
 • 2x štít.

Stanová střecha

Při tento typ střechy jsou typické čtyři střešní roviny, které se sbíhají do středového vrcholu a tvoří jehlan, někdy také jehlanová střecha. Vidět ji můžete nejčastěji na samostatně stojících budovách čtvercového půdorysu. Kontrukce:

 • 4x střešní rovina

 druhy střech

PLOCHÉ STŘECHY

Tyto střechy byly populární v 90. Letech 20. století, kdy jsme je mohli vidět na pověstných „králíkárnách“, tedy panelácích. Bohužel tato konstrukce nechvalně proslula svým sklonem k zatékání. Nicméně opak je pravdou a pokud plochá střecha není zfušovaná, má mnohem víc výhod než jiné typy střech šikmých.

(Average rating NAN on 0 rating)
Zaujal Vás náš web? Máte zájem o inzerci? Napište!

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dodavatel webu: Agentura Weboo

Copyright © 2022 - created by Joomla4