MAGAZÍN O STAVBÁCH

 • Broněk Pavelka
 • Web

Motory a pístové hydromotory

Motory, jsou to věci, se kterými se setkáváme neustále. Co je to ale motor? Jedná se o zařízení, které je schopno převádět různé druhy energií na mechanickou energii. V tomto článku se budeme zabývat historii motorů, jednotlivými druhy a zakončíme to speciálními pístovými hydromotory.

Druhy a dělení motorů

Existuje několik hledisek, jak lze motory dělit, jedná se o tyto skupiny a podskupiny:

 1. Podle základních konstrukčních znaků

  Pístové (vznětové, zážehové a parní motory)
  Rotační (elektromotory)
  Reaktivní (proudové a raketové motory).
 2. Podle druhu přiváděné energie

  Tepelné (spalovací motory)
  Hydraulické (hydromotory)
  Elektrické (elektromotory)
  Pneumatické.
 3. Podle druhu paliva

  Benzínové
  Naftové
  Plynové

Parní motor

Tento stroj položil základy rozvoji průmyslu, jeho historie se datuje od roku 1712. První parní stroj byl určen pro čerpání vody ze zatopených uhelných dolů. Pracuje na principu, že vytvořená pára z kotle putuje do válce, kde vytlačuje samotný píst nahoru. V tu chvíli se přívod páry zastaví, vstříkne se studená voda, která způsobí podtlak a kondenzaci páry. Podtlak se postará o pohyb pístu dolů.

Zážehové motory

Jak jsme si již v rozdělení uvedli, jedná se o spalovací motor. Princip funkce je takový, že do prostoru válce je nasáta směs vzduchu a benzinu, následně je zapálena elektrickou jiskrou. Po zapálení dojde k zapálení směsi a vzniku energie, která pohne s pístem a klikovým hřídelem. Zážehové motory pracují s kompresní poměrem 9:1–12:1. Oproti vznětovému motoru má ale nižší účinnost!

Vznětové motory

Tento spalovací motor pracuje na takovém principu, že do spalovací komory nejdřív nasává vzduch, který se následně pístem stlačí. Ve chvíli, kdy má vysokou teplotu a tlak je tryskou pod vysokým tlakem do válce vstříknuta nafta, která je rozprášena. Vzniklá směs se sama zapálí, bez potřeby elektrické jiskry. Vznětové motory se liší typem vstřiku, dnes převažuje přímý vstřik, nicméně v minulosti jsme se mohli setkat s tzv. komůrkové motorem. Účinnost moderních vznětových motorů se pohybuje okolo 40 %.

Raketový motor

Tyto motory se v základu rozdělují na:

 • Motory na tuhá paliva
 • Motory na kapalná paliva

První zmíněny, tedy motor spalující tuhá paliva tvoří spalovací komora a hnací tryska. Princip funkčnosti je takový, že se spalovací komora naplní příslušným palivem, které odhořívá. Tyto motory jsou velmi efektivní a jednoduché, jedná se o zařízení bez pohyblivých částí. Jeho nevýhody jsou v tom, že se jeho výkon nelze nijak regulovat. Své využití našel jako pomocné rakety, zkracující vzlet raketoplánů nebo některých letadel.

Motor na kapalné palivo je v porovnání s prvním výkonnější i účinnější. Funguje tak, že se skládá ze dvojice nádrží, ze kterých se palivo s okysličovadlem vhání do spalovací komory, kde hoří. Mezi nejnamáhavější komponentu je tryska, která je vyložena grafitem. Komora motoru i tryska bývají také často chlazeny vstupujícím palivem. Tyto motory našly své využití pro pokusná letadla a velké rakety.

Hydromotory

Pístový hydromotor je vlastně spojení axiálního pístového čerpadla a hydromotoru s konstantním geometrickým objemem. Tyto motory pracují na nakloněného bloku. Své využití našel pro ovládání hydrostatických soustav mobilních nebo stacionárních systémů.

 

(Average rating NAN on 0 rating)
Zaujal Vás náš web? Máte zájem o inzerci? Napište!

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dodavatel webu: Agentura Weboo

Copyright © 2022 - created by Joomla4